تطبیق تشکیل جدید در ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها؛ ۱۴۲ تن بیکار شده‌اند

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

۸صبح، کابل: ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها طرح تشکیلاتی سال ۱۴۰۰ حکومت پیشین را در این ریاست تطبیق کرده است که بر بنیاد آن دست‌کم ۱۴۲ تن وظایف‌شان را از دست داده‌اند.

عبدالله عبید، مسوول حفظ و مراقبت سالنگ‌ها روز پنج‌شنبه، ۱۴ دلو به روزنامه ۸صبح گفت که  در پی تطبیق تشکیل سال ۱۴۰۰ حکومت غنی در این ریاست، شمار زیادی از کارمندانی را که حضورشان بی‌فایده بود، برکنار کرده‌اند.

عبید افزود که در تشکیل جدید ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها ۲۵۸ نفر در نظر گرفته شده است که بیشتر بست‌های آن فنی و مسلکی است.

به گفته او، در حال حاضر انجنیران مسلکی و فنی در بخش‌های این ریاست در دو طرف سالنگ‌ها جابه‌جا شده‌اند.

اما شماری از کارمندان این ریاست که نمی‌خواهند از آنان نام برده شود می‌گویند، در میان افراد برکنارشده کسانی حضور دارند که مدام در وظایف‌شان حاضر بودند و سال‌ها در این ریاست به عنوان کادر مسلکی وظیفه اجرا کرده بودند.

با این حال، عبید خاطرنشان می‌کند، کسانی که از تشکیل جدید حذف شده‌اند، خیالی بوده‌اند و حضورشان برای این ریاست نفعی نداشته است و شایعات در مورد برکناری افراد مسلکی بی‌اساس است.

از سویی هم، شماری از کارکنان این ریاست، با ابراز نگرانی از وضعیت بد اقتصادی موجود و نیاز مبرم سالنگ‌ها به پرسونل بیشتر خواهان استخدام دوباره هستند.

مسوول ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها نیز می‌گوید، تشکیل ۲۵۸ نفری برای این ریاست ناکافی است و از این رو موضوع با وزارت فواید عامه شریک شده تا در تشکیل ۱۴۰۱ این ریاست بست‌ها اضافه شده و کارکنان بیشتری در این ریاست استخدام شود.

او می‌افزاید که کار روی تشکیل تازه جریان دارد و تا هنوز تأیید نشده است.

گفتنی است که ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها پیش از این ۴۰۰ کارمند داشت و اکنون این رقم به ۲۵۸ تن کاهش یافته است.

این در حالی است که شماری از مسافران این شاهراه می‌گویند، وضعیت سالنگ قابل پیش‌بینی نیست و بنابراین، به کارمندان بیشتری برای کنترل وضعیت در این شاهراه نیاز است.