بانوان

ورزش

جهان

کرونا را شکست میدهیم!

ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان شیوع پیدا کرده و جان بسیاری را گرفته است. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که "کُووید ۱۹" (بیماری ای که ویروس کرونا عامل آن است) به مرحله همه‌گیری جهانی رسیده است. بهترین راه مبارزه با کویید - 19 یا کرونا ویروس اجتناب از اجتماعات است.