تاخیر در آغاز گفتگو های صلح | دیدواره

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

در این برنامه دیدواره عاطفه محمدی به موضوع تاخیر گفتگو های صلح پرداخته است. مهمان حاضر در این بحث آقای فضل من الله ممتازتحلیل گر سیاسی با ما هستند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *