Select Page

روز جهانی زنان در دیپلوماسی و محرومیت زنان افغانستان از حقوق اساسی شان

روز جهانی زنان در دیپلوماسی و محرومیت زنان افغانستان از حقوق اساسی شان

پس از دو دهه فرصت حضور در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، زنان افغان اکنون با روی کار آمدن گروه طالبان از ابتدایی ترین حقوق خود از جمله آموزش، کار و فعالیت های اجتماعی محروم شده اند. فعالان حقوق زنان این وضعیت را بسیار نگران کننده می خوانند. به گفته آنان، زنان افغان نه تنها از حوزه دیپلماسی کنار گذاشته شده اند، بلکه با آمدن طالبان از مشارکت سیاسی، حق آموزش و کار، آزادی های فردی و اجتماعی نیز محروم گشته اند.

به مناسبت 24 جون، روز جهانی زنان در دیپلوماسی برخی کارشناسان روابط بین الملل معتقدند حضور زنان در دیپلماسی افغانستان به بهبود مذاکرات و تصمیم گیری ها کمک کرده و زمینه ساز دستیابی به صلح پایدار می شود. به باور آنان، زنان واقع گرا و عملگرا بوده و می توانند رفتارهای دیپلوماتیک بهتری از خود نشان دهند.

با وجود ادعای طالبان مبنی بر تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت، در نزدیک به سه سال گذشته، زنان و دختران افغان به طور کامل از سطوح رهبری حذف و از آموزش عالی، کار، تفریح و حتی سفر بدون محرم منع شده اند. این محدودیت ها نه تنها حقوق بنیادی بلکه فرصت های رشد و پیشرفت زنان را نیز محدود کرده است.

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Live Stream

“live

Recent Videos

Loading...