Select Page

یگانه زن صادرکنندۀ زعفران در هرات خواهان ایجاد تسهیلات برای اشتراک در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

یگانه زن صادرکنندۀ زعفران در هرات خواهان ایجاد تسهیلات برای اشتراک در نمایشگاه‌های بین‌المللی است.

یگانه زن صادرکنندۀ زعفران به بیرون از کشور در ولایت هرات از حکومت خواهان حمایت و ایجاد تسهیلات برای اشتراک در نمایشگاه‌های بین‌المللی است و می‌گوید که اگر حمایت شود می‌تواند برای تعداد زیادی از زنان زمینۀ کار را فراهم سازد.

این زن متشبث ضمن رونق دادن به تجارت‌اش برای چندین تن دیگر از زنان که تنها نان‌آوران خانواده‌های شان هستند، زمینۀ کار و اشتغال‌زایی را با معاش ماهانه فراهم کرده‌است.

نسیمه ابراهیمی، مسؤول شرکت تولیدی و پروسس افغان زعفران و یگانه زن صادرکنندۀ این محصول به بیرون از کشور در ولایت هرات ، نزدیک به پنج سال می‌شود که در بخش زعفران سرمایه‌گذاری نموده و از یک تاجر کوچک اکنون به یک تاجر متوسط تبدیل شده‌است.

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Live Stream

“live

Recent Videos

Loading...