Select Page

حزب تحریک انصاف پاکستان به صندوق بین المللی پول نامه فرستاده است

حزب تحریک انصاف پاکستان به صندوق بین المللی پول نامه فرستاده است

حزب عمران خان صدراعظم پیشین پاکستان از صندوق بین المللی پول IMFخواسته تا پیش از آنکه قرضه را به اینکشور می سپارد، اطمینان حاصل کند که در مورد انتخابات جنجالی هشتم فبروری در آنکشور تحقیق و بررسی جدی صورت می گیرد.

حزب تحریک انصاف که رهبرش عمران خان در حال حاضر زندانی است، به روز چهارشنبه(۲۸ فبروری) گفت که به نماینده صندوق بین المللی پول برای پاکستان، نامۀ در همین مورد فرستاده است.

با آنکه حزب عمران خان از اشتراک در انتخابات هشتم فبروری ممنوع شده بود، باز هم نامزدان مستقل که از تحریک انصاف حمایت می کردند، بیشترین آرای انتخابات را کسب کردند.

پاکستان که سال ها شاهد تورم پولی و بی ثباتی اقتصادی بوده، سال گذشته خواهان قرضه سه میلیارد دالری از صندوق بین المللی پول شد.

IMF با دادن قرضه توافق کرد اما اکنون پیشبینی می شود که با تشکیل حکومت نو، پاکستان به کمک های بیشتر مالی نیاز خواهد داشت.

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Live Stream

“live

Recent Videos

Loading...