Select Page

وزیر انرژی ایران به طالبان ؛ حقابه ما را بپردازید

وزیر انرژی ایران به طالبان ؛ حقابه ما را بپردازید

علی اکبر محرابیان، وزیر انرژی ایران هشدار داده است که اگر افغانستان حقابه این کشور را ندهد، تهران از ابزارهای قانونی و حقوق بین‌الملل استفاده خواهد کرد. آقای محرابیان با اشاره به بارندگی‌های اخیر در کشور تأکید کرده است که حقابه دریای هلمند حق مسلم ایران است و آن را به‌گونه جدی مطالبه و پیگیری می‌کند. وزیر انرژی ایران گفته است: «حقابه حق ایران بوده و رهاسازی آن ضروری است. تأمین حقابه اختیاری نیست، بلکه براساس معاهده بین‌المللی ۱۳۵۱ یک الزام است. پیگیری این موضوع حق مسلم ایران است و ما در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد.‌ بارش‌های اخیر سبب رهاسازی حقابه ما شود و اگر نشد براساس قوانین بین‌المللی پیگیری جدی خواهیم کرد

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Live Stream

“live

Recent Videos

Loading...