Select Page

طبق گزارشات خبرنگاران افغانستان ریاست پاسپورت کابل امروز فاجعه بود اما به نسبت محافظه کاری مسوولان این ریاست پوشش رسانه ای نداشته است

طبق گزارشات خبرنگاران افغانستان ریاست پاسپورت کابل امروز فاجعه بود اما به نسبت محافظه کاری مسوولان این ریاست پوشش رسانه ای نداشته است

طبق گزارشات خبرنگاران افغانستان ریاست پاسپورت کابل امروز فاجعه بود اما به نسبت محافظه کاری مسوولان این ریاست پوشش رسانه ای نداشته است 

بگفته چندین تن از متقاضیان پاسپورت دست کم بیشتر از چهل هزار تن متقاضی پاسپورت از ده ها ولایت کشور به این ریاست از یک شب قبل پنجشنبه شب حضور پیدا کرده بودند که در مطابق انسداد ساحه توسط طالبان به ده ها کوچه متوسل به ریاست هجوم برده بودند 

گزارش ها میرساندده ها متقاضی پاسپورت  که به اثر لت و کوب از سوی نیروی های طالبان شدید” صدمه دیده اند و دست پا تعدادی شکسته و گزارش های تایبد نشده از جان باختن افراد هم گفته میشود  این در حالیست که ریاست پاسپورت کابل سیستم افلاین را هفته گذشته آغاز کرد که به نقل از ریاست پاسپورت کابل هر هفته عرایض بیست هزار متقاضی در یافت میکنند اما از آنجا که امروز شاهدان صحنه می گویند این ریاست کمتر از دو هزار عرایض از از جمعیت چهل هزار متقاضی  دریافت کرده و دیگران را به ضرب شتم از ساحه ریاست دور کردند و همه بی نتیجه و نا امید از از این ریاست بر گشت کردند .

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Live Stream

“live

Recent Videos

Loading...