Select Page

خبرنگاران افغان در ایران و پاکستان با آزار و اذیت، اخراج مواجه می شوند

خبرنگاران افغان در ایران و پاکستان با آزار و اذیت، اخراج مواجه می شوند

گزارش کمیته ایمنی خبرنگاران افغانستان (AJSC) نشان می دهد که خبرنگاران افغان مقیم ایران و پاکستان با چالش های متعددی از جمله آزار، اخراج و بازداشت مواجه هستند.

این گزارش که در اول ژانویه 2024 منتشر شد، نشان داد که بیش از 200 خبرنگار افغان و خانواده هایشان در پاکستان با تهدید اخراج مواجه هستند. از زمانی که پاکستان سیاست جدید اخراج مهاجران غیرقانونی را اعلام کرد، وضعیت بدتر شده است.

AJSC همچنین دریافت که بسیاری از خبرنگاران افغان در ایران نگران امنیت دختران خود در صورت اخراج به افغانستان هستند. طالبان که در اوت 2021 کنترل افغانستان را به دست گرفتند، آزادی بیان را سرکوب کردند و خبرنگاران را هدف قرار دادند.

AJSC از جامعه بین المللی می خواهد تا به خبرنگاران افغان که به دنبال پناهندگی هستند کمک کند. این کمیته همچنین از ایران و پاکستان می خواهد که اخراج خبرنگاران افغان را متوقف کنند.

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Live Stream

“live

Recent Videos

Loading...