Select Page

دولت تحت رهبری طالبان به هزاران خانواده افغان کمک های غذایی می کند

دولت تحت رهبری طالبان به هزاران خانواده افغان کمک های غذایی می کند

به گفته مقامات محلی، دولت به رهبری طالبان در افغانستان به هزاران خانواده در سه ولایت کمک های غذایی ارائه کرده است.

در ولایت غور، وزارت احیا و انکشاف دهات طالبان گفت که 4790 خانواده در مرکز این ولایت فیروزکوه از کمک های غذایی از سوی World Vision برخوردار شده اند. این کمک ها شامل آرد گندم، روغن، عدس و سایر مواد غذایی بود.

در ولایت سمنگان، این وزارت گفت که 2105 خانواده در ولسوالی های خرم و سرباغ از برنامه جهانی غذا کمک های غذایی دریافت کردند. این کمک ها شامل آرد گندم، روغن، عدس و سایر مواد غذایی بود.

در ولایت ننگرهار، این وزارت گفت که 1208 خانواده در ولسوالی کوز کنر از برنامه جهانی غذا کمک های غذایی دریافت کردند. این کمک ها شامل آرد گندم، روغن، عدس و سایر مواد غذایی بود.

کمک های غذایی بخشی از تلاش های گسترده تر دولت طالبان برای ارائه کمک به افغان هایی است که برای تامین نیازهای اولیه خود در تلاش هستند. این کشور با بحران اقتصادی شدیدی مواجه است و میلیون ها نفر به کمک های غذایی نیاز دارند

About The Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Live Stream

“live

Recent Videos

Loading...