به ویب سایت رسمی رادیوتلویزیون بانو خوش آمدید

شبکه رادیو تلویزیون بانو

رسانه ی اختصاصی توسط بانوان برای بانوان

شبکۀ رادیو تلویزیون بانو نوید تازهی برای بانوان خبرنگار کشور گردیده است تا آنان در آینده بتوانند در بخش های مدیریت رسانه‌ها نقش آفرینی شایسته و بایسته‌ای داشته باشند. رادیو تلویریون بانو با فراهم‌آوری فرصت‌های کاری، می‌خواهد در بخش کار رسانه‌ای از خود درخشش بیشتر نشان بدهد. بانوان از طریق این رسانه که متعلق به خودشان است، بدون‌شک می‌توانند، زمینه‌های رشد بیشتر را برای سایر بانوان خبرنگار مساعد سازند.

تلویزیون بانورادیو بانو اف ام بانو آنلاین
تلویزیون بانو در حال حاضر از طریق آنتن های محلی در ولایات کابل و بلخ (مزارشریف) قابل دسترس بوده و همزمان از طریق ماهواره در سرتاسر آسیا، بخش های از اروپا و خاور میانه از طریق ماهواره قابل دسترس میباشد

رادیو بانو منحیث یک شبکه اختصاصی بانوان با پخش اخبار بیطرف، برنامه های معلوماتی، آموزشی، سرگرمی و موسیقی در ولایات کابل، کاپیسا، میدان وردک و لوگر قابل دسترس میباشد.
در حال حاضر پخش انترنتی تلویزیون بانو در ویب سایت شبکه قابل دسترس است. همچنان نشرات 24 ساعته تلویزیون بانو از طریق جادو تی وی و جلویز تی وی برای مخاطبان شبکه در آمریکا، کانادا و اروپا قابل دسترس میباشد.

موسسان شبکه رادیو تلویزیون بانو سال های متمادی در بخش های مختلف رسانه های ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور فعالیت نموده و از تجربه همه جانبه رسانه ی نیز برخوردار هستند. اخیراَ با اقدام نیک و خیر خود به راه اندازی شبکه رادیو تلویزیون بانو نموده اند. زیرا از دهه های گذشته ضرورت یک رسانۀ ویژۀ تصویری برای بانوان خبرنگار هنوز در میان رسانه‌های کشور محسوس بود. از اینرو با در نظرداشت این نياز مبرم، شبکۀ رادیو تلویزیون بانو به هدف تشویق بیشتر زنان در کار رسانه‌ای در کنار سایر رسانه‌های کشور پا به عرصۀ وجود گذاشت.

اخبار و برنامه های سیاسی معلومات و آموزش تفریح و سرگرمی
رادیو تلویزیون بانو در هر ساعت سرویس های خبری حاوی اخبار افغانستان، منطقه و جهان به نشر میرساند. مدیریت خبر ما میکوشد تا در پهلوی سایر اخبار توجه ویژه را به پوشش رویداد های مربوط بانوان بیشتر بپردازد. تلویزیون بانو عضویت در خبرگذاری های مهم افغانستان و جهان داشته و از طریق آنها اخبار و تصاویر مربوط به رویداد ها عمومی را به بیننده گان ارایه میکند.
آموزش و معلومات عمومی یکی از حیاتی ترین بخش های توانمندسازی زنان و مادران است و این آموزش به تغییر اجتماعی و مزایای فراوانی برای تمام خانواده منجر می شود. داشتن یک مادر تحصیل کرده در کشورهای در حال توسعه مهمتر از همیشه است، زیرا اگر مادر به خوبی از تحصیل در تمام خانواده آموزش ببیند، فرزندانش مادر خود را به عنوان الگو برای زندگی خود خواهند دید. ما بر این باوریم که امروز تلویزیون بهترین روش برای ارائه محتوای آموزشی برای زنان است. با آموزش های آموزشی ما و محتوای زنان توانمند می شودتلویزیون بانو با نشربرنامه های تفریحی به بیننده گان خود سرگرمی های نامحدود را ارائه می دهد. برنامه های های تفریحی ما شامل دوبله و نشر برنامه ها و سریال های خارجی از کشور های چون هندوستان، ترکیه و عربی و انگلیسی میباشد. همچنان برنامه های تفریحی تولید تلویزیون بانو شامل برنامه های صبح، نمایشگاه های شبانه، درام های افغانستان، نمایش های موسیقی و غیره مبیاشد..