سفارت افغانستان در مسکو به کاهش هزینه‌ها رو آورده است

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

صبح، کابل: با ادامه عدم تأمین بودجه مکان‌های دیپلماتیک کشور، رسانه‌های روسی گزارش داده‌اند که سفارت افغانستان در مسکو به صرفه‌جویی در مصارف روی آورده است.

اسپوتنیک فارسی روز پنج‌شنبه، ۱۴ دلو گزارش داده است که سفارت افغانستان در روسیه تصمیم گرفته که هزینه‌های خود را تا حد امکان کاهش دهد.

این رسانه به نقل از دیپلماتان افغانستان در مسکو گفته‌ است که این تصمیم به دلیل عدم تأمین بودجه این سفارت از جانب کابل اتخاذ شده است.

همچنان گزارش شده است که احتمال کاهش کارمندان در این سفارت نیز وجود دارد.

سفارت افغانستان در روسیه زیر پرچم حکومت قبلی کار می‌کند.