تحقیقات از جنگجویان گروه داعش آغاز شده است.

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

مقامات افغان می‌گویند، تحقیقات ابتدایی از جنگجویان گروۀ دولت اسلامی(داعش)، آغاز شده است.

به گفته این مقامات، در جریان شش ماه گذشته بیش از ۷۰۰ تن از جنگجویان (داعش) و اعضای خانواده های شان در شرق افغانستان دستگیر و یا تسلیم شده اند.

یک منبع ریاست امنیت ملی افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده است، گفت، بیشتر این افراد اتباع پاکستان بوده، شهروندان کشور های  آسیای میانه، اردن و ترکیه نیز در میان آن‌ها شامل اند.

به گفته این منبع ریاست امنیت ملی، پروسۀ تحقیقات از این افراد در پرتو قوانین بین‌المللی، قوانین و سنن افغانستان صورت می‌گیرد و سرنوشت آن‌ها تعیین خواهد شد. والی ننگرهار اخیراً گفته بود: “افراد و اشخاص تسلیم شده از ممالک مختلف، نخست تخلیۀ معلوماتی می‌شوند که با کی رابطه دارند؟ چطور آمده اند؟ چه می‌کردند؟ بالاخره ارگان‌های عدلی و قضایی تصمیم می‌گیرند، کی در کدام سطح قرار دارد و اگر لازم باشد، محاکمه نیز خواهند شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *