رئیس جمهور در قسمت عفو یا کاهش مدت حبس زنان زندانی فرمان صادر کرد.

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان عفو یا کاهش مدت حبس شماری از زندانیان زن را صادر کرده است.

در این فرمان که در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، دستور آزادی تمام زندانیان زن که از سوی محاکم سه‌گانه به “کمتر از سه، تا سه سال حبس” محکوم شده اند، داده شده است. گزارش‌ها می‌ساند که حدود ۸۰۰ زن در محابس افغانستان زندانی اند.

دستور عفو و کاهش مدت حبس زنان زندانی، بخشی از پیکار حکومت افغانستان، برای کاهش خشونت‌ها علیه زنان بوده که از سوی رئیس جمهور صادر شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *