چهار مرد هندی که به تجاوز جنسی متهم بودند، هنگام فرار کشته شدند.

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

در جریان پی‌گیری دوسیه  این تجاوز، این چهار مرد به منظور بازسازی صحنه تجاوز به محل ارتکاب جرم برده شده بودند، اما در صدد فرار برآمدند. پولیس آن‌ها را به ضرب گلوله کشته است.

هر چهار مرد به ظن ربودن یک داکتر زن در هفته گذشته بازداشت شده بودند. آنان سپس به طور جمعی بر او تجاوز کردند و جسدش را هم آتش زدند.

این واقعه واکنش گسترده‌ای را در هند در پی داشت و اعتراضاتی علیه آن‌چه بی‌توجهی پولیس خوانده می‌شد، صورت گرفت. تجاوز و خشونت علیه زنان در سطح بالایی در هند قرار دارد، هر‌چند در سال‌های اخیر موارد خشونت علیه زنان توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

این عملکرد پولیس از سوی باشنده گان و شهروندان به استقبال گسترده ای مواجه شد قسمی که شهروندان برای افسران پولیس گل و شیرینی تقسیم کردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *