کاهش نیروی آمریکا در افغانستان ‘عواقب خطرناکی برای جهان خواهد داشت’

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

گروهی از سناتورهای آمریکایی هشدار داده‌‌اند که اگر شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان بیش از این کاهش یابد، مأموریت بین‌المللی در این کشور شکست خواهد خورد و عواقب خطرناکی برای بقیه جهان در پی خواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *