کار کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برای ثبت و رسیده‌گی به شکایت‌ها آغاز شد.

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برای ثبت و رسیده‌گی به شکایت‌ها و اعتراضات در پیوند به نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام آماده‌گی کرد.

زهره‌بیان شینواری، رییس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری خواست تا در صورتی که درباره اعلام نتایج ابتدایی شکایت و اعتراض داشته باشند آن را با اسناد و شواهد در این کمیسیون ثبت کنند.

او افزود که نامزدان معترض سه روز فرصت دارند تا شکایت‌های‌شان را ثبت کنند.

روند ثبت شکایات در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی ساعت هشت صبح روز دوشنبه، دوم جدی آغاز می‌شود و برای سه روز ادامه می‌یابد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *