وزارت مالیه در سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۰۸ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است.

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

وزارت مالیه در پایان سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی اعلام کرد در این سال که بیش از ۲۰۸ میلیارد افغانی عواید جمع‌آوری کرده است.

محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، روز یک‌شنبه، یکم جدی، در یک نشست خبری گفت که با تصفیه کامل حساب‌ها تا پایان روز یک‌شنبه این رقم به ۲۰۹ میلیارد افغانی خواهد رسید.

به گفته او، عواید جمع‌آوری شده در مقایسه با هدف تعیین شده ۲۲ میلیارد افغانی افزایش را نشان می‌دهد. سرپرست وزارت مالیه جمع‌آوری ۲۰۸ میلیارد افغانی عواید سال مالی ۱۳۹۸ را «بالاترین میزان» جمع‌آوری عواید در ۱۸ سال گذشته عنوان کرد.

سرپرست وزارت مالیه از جانب دیگر می‌گوید که حکومت در سال ۱۳۹۸ خورشیدی حدود ۹۵.۴ درصد بودجه‌ی توسعه‌ای‌اش را مصرف کرده است.

طبق اعلام وزارت مالیه، نسبت به سال گذشته بودجه توسعه‌ای ۱۲ میلیارد افغانی بیش‌تر مصرف شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *