نهاد مدافع آزادی رسانه‌ها: کمک ناتو به حکومت افغانستان به حمایت از آزادی بیان مشروط شود

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

در آستانه برگزاری کنفرانس ورشو برای کمک به افغانستان، نی – که یک نهاد مدافع آزادی رسانه‌ها در افغانستان است – خواسته است کمک‌های پیمان ناتو به حکومت این کشور به تأمین آزادی بیان، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و پیشبرد و تحکیم مولفه های دموکراسی مشروط شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *