عربستان نیروی هسته ای اش را توسعه میدهد

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

رافائل گروسی، رییس آژانس بین‌المللی نیروهای هسته‌یی می‌گوید که عربستان سعودی می‌خواهد برای هدف‌های صلح‌آمیز، نیروی هسته‌یی را توسعه دهد.

گروسی افزود که دربارۀ فعالیت‌های هسته‌یی عربستان سعودی که رقیب منطقه‌یی ایران است نگران نیست؛ اما با گسترش فعالیت‌های هسته‌یی عربستان، نظارت از این فعالیت‌ها، بیشتر خواهند شد.

او می‌افزاید که ایران نیز به بازرسان آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌یی اجازه داده‌است که از دو مرکز هسته‌یی این کشور، بازدید کنند.

او که به اعضای بورد این آژانس دربارۀ فعالیت‎‌های هسته‎یی عربستان معلومات می‌داد، می‌گوید: “عربستان سعودی به توسعه نیروی هسته‌یی برای هدف‌های صلح‌آمیز علاقمند است. روشن است هنگامی که آنان فعالیت‎های شان را افزایش دهند و ابزارهای هسته‌یی را به عربستان ببرند، یک نظام حفاظتی نیرومندتر باید داشته باشیم. هیچ چیزی مانع این کار شده نمی‌تواند.”

عربستان می‎‌گوید که بر بنیاد طرح‌های توسعه‌‌یی محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور، می‌خواهد که اتکا را به نفت کاهش دهد و از همین‌رو به دنبال ساخت نیروگاه‌های هسته‌یی است.

آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌یی ماه گذشته از سوی ایران اجازه یافت که از دو مرکز هسته‌یی که در آنها، مواد هسته‌یی نا اعلام شده پیدا شده‌اند، بازدید کند.

رییس این آژانس امیدوار است که این کار به همکاری‌های بیشتر با ایران بی‌انجامد.

رییس آژانس بین‌المللی نیروهای هسته‌‌یی می‎‌گوید: “دربارۀ آینده چیزی گفته نمی‌توانم؛ اما تجربه‌ام ثابت ساخته‌است که در همکاری با ایران گاهی با مخالفت‌هایی رو به‌رو شده‌ایم و گاهی همکاری‌ها به خوبی به پیش رفته‌اند. اکنون مشکل بزرگ را با ایران از میان برداشته‌ایم و با ایران کار می‌کنیم.”

عربستان از بزرگترین مخالفان سیاست‎‌های منطقه‌یی ایران است و از تحریم‌های ایالات متحده بر تهران پشتیبانی می‌کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *