شکایت باشنده‌گان هرات از افزایش ناامنی‌ها و دزدی‌های مسلحانه

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

فرماندهی پولیس هرات می گوید در جریان دو ماه گذشته نزدیک به ۴۵۰ فرد متخلف را به جرم های گونه گون بازداشت کرده است.

شماری از باشنده گان هرات از افزایش ناامنی ها و دزدی های مسلحانه درین ولایت شاکی استند. یکی از باشنده گان هرات مدعی است که چهارشنبه شب دزدان مسلح به دکانش در فاصله سی متری فرماندهی پولیس هرات حمله کرده و پولهایش را به سرقت برده اند.

به گفتۀ باشنده‌گان محل، دکانی در فاصله سی متری فرماندهی پولیس هرات که نیمه های شب گذشته دزدان مسلح قفل آنرا شکسته و دوصد هزار افغانی پول را با خود برده اند.

معروف پیما، صاحب این دکان، می گوید که دزدان گاوصندوقش را با خود برده اند.

او گفت: «پهلوی سی متری فرماندهی امنیه هرات میایند قفل ها را می شکنند در حدی که سمنت های دور قفل ها بوده هم می شکند در را بالا می کشند، سیفی که دوصد کیلو وزن آن بوده آن را می برند همرای پول و اسناد و هرچیز که داخل آن بوده.»

افزایش دزدی های مسلحانه در ولایت هرات باشنه گان این ولایت را نگران ساخته است.

درین میان برخی تصاویر از دزدی های مسلحانه در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که دزدان مسلح یک جوان را با فیر مرمی زخمی می سازند.

شماری از کاربران این شبکه ها خواهان مجازات سنگین به دزدان استند.

عبدالقیوم باشنده هرات گفت: «دکان ها چور می شوند، موترسایکل ها برده می شوند، حتا به سویه ای که مردم بلکل به ستوه آمده اند. اگر امنیت گرفته نمی توانی، رها کن.» 

سراج الدین مرادی بانشده هرات گفت: «ما از نا امنی خیلی رنج می بریم.»

برخی اعضای شورای ولایتی هرات برکناری آمران حوزه ها و مجازات سنیگن به دزدان مسلح را تنها راه کاهش آمار دزدی های مسلحانه درین ولایت می دانند.

وگیل احمد کروخی عضو شورای ولایتی هرات گفت: «کسانی که کم کار اند، بی توجه اند… باید آن آمران حوزه مجازات شوند.»

فرماندهی پولیس هرات می گوید در جریان دو ماه گذشته نزدیک به ۴۵۰ فرد متخلف را به جرم های گونه گون بازداشت کرده است.

عبیدالله نورزی فرمانده پولیس هرات گفت: «درست است که هرات امنیت کامل ندارد، ولی از سال ۹۸ به این سو ناامن نشده بلکه ما دستاورد بسیار خوبی داریم.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *