دوری از وطن آرزو های فیصل جمال را نا تمام گذاشته است.

این مطلب را با دوستان تان شریک سازید

اوضاع بحرانی کشور که ناشی از ادامه جنگ های تحمیلی بالای مردم افغانستان شکل گرفته است و هزاران خانواده را مجبور به ترک وطن ساخته است روز تا روز در اوج تنش نابسامانی های اجتماعی افزایش می یابد .یکی از عوامل مهاجرت های خانواده گی و ترک جوانان از وطن شان بخارج از مرزها نبود اشتغال زائی تهدید های امنیتی ۰ درگیری های مسلحانه میان دولت و مخالفان حکومت بشمار میرود . که اکثراً جوانان را مجبور به ترک وطن ساخته و به کشور های بیگانه پناه گزین میشوند .بر اساس ارقام ثبت شده در منابع رسمی پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان حدود 20 در صد از جمعیت کشور افغانستان را ترک نموده اند درجریان این پژوهش خواستیم یک تن از جوانان هنرمند چیره دست کشور را که در عرصه هنرموسیقی فعالیت چشم گیری داشته است به معرفی بگیریم .

فیصل جمال فرزند وحید جمال هنرمند چیره دست کشور که بعداز تکمیل دوره مکتب راه پدر را پیش گرفت و پا در وادی شوز انگیزموسیقی گذاشت و توانست با تلاش فراوان موفق شود تا کنار هنزمندان بلند آوازه کشور نوازند گی نماید . وی نه تنها مینوازد بل کمپوزیتور و آهنگساز خوبی هم است . و آن چی که شخصیت هنری جمال را برای آینده هنر کشور امید بخش میسازد جوان بودن اوست . زیرا او فرصت زمانی زیادی برای انکشاف بیشتری هنرش دارد .همچنان جمال مانند اکثر جوانان عشق به وطن و مردم اش دارد و میخواهد از طریق هنرموسیقی مصدر خدمت به وطن و مردم اش گردد .

اما دور از وطن و زندگی مهاجرت این امید های وی را نا تمام گذاشته است این هنرمند جوان که آرزو دارد برای پایان بخشیدن درد و آلام مردم اش آهنگ بسازد و فرهنگ اصیل ملت را به جهانیان بشناساند به علت بی عدالتی های اجتماعی و جنگ های خانمانسوز راه هجرت را پیش گرفته و در غربت به سر میبرد .

وی امیدواراست روز کشورعزیز اش افغانستان از گزند ناملایمت های موجود مصون گردیده و صلح سرتاسری تامین گردد تا موصوف از طریق هنری موسیقی خویش مصدر خدمت به مردم اش گردد .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *