در باره ما

آلیسون اسمال، معاون دبیر کل ارتباطات جهانی، سازمان ملل متحد

تلویزیون برای چندین نسل از مردم آگهی و سرگرمی فراهم نموده است. همچنان تلویزیون منحیث یک راهکار حیاتی برای سازمان ملل متحد در بخش رساندن مشکلات شهروندان به جهانیان مبدل شده است. در عصر حاضر زمانی که اخبار جعلی و سخنان نفرت انگیز بسیار گسترده شده، نیاز به تلویزیون و رسانه ی قابل اعتماد از همیشه مهمتر است. سازمان ملل متحد بالای رسانه های قابل اعتماد در سراسر جهان به خصوص در کشور های در حال انکشاف حساب میکند تا در ارایه ی محتوای دقیق و باکیفیت برای بیننده گان سرمایه گذاری نموده و با ترویج فرهنگ همدیگر پذیری در ایجاد یک فردای بهتر برای جهان ما کمک کنند.

شبکۀ رادیو تلویزیون بانو نوید تازهی برای بانوان خبرنگار کشور گردیده است تا آنان در آینده بتوانند در بخش های مدیریت رسانه‌ها نقش آفرینی شایسته و بایسته‌ای داشته باشند. رادیو تلویریون بانو با فراهم‌آوری فرصت‌های کاری، می‌خواهد در بخش کار رسانه‌ای از خود درخشش بیشتر نشان بدهد. بانوان از طریق این رسانه که متعلق به خودشان است، بدون‌شک می‌توانند، زمینه‌های رشد بیشتر را برای سایر بانوان خبرنگار مساعد سازند.

موسسان شبکه رادیو تلویزیون بانو سال های متمادی در بخش های مختلف رسانه های ملی و بین المللی در داخل و خارج از کشور فعالیت نموده و از تجربه همه جانبه رسانه ی نیز برخوردار هستند. اخیراَ با اقدام نیک و خیر خود به راه اندازی شبکه رادیو تلویزیون بانو نموده اند. زیرا از دهه های گذشته ضرورت یک رسانۀ ویژۀ تصویری برای بانوان خبرنگار هنوز در میان رسانه‌های کشور محسوس بود. از اینرو با در نظرداشت این نياز مبرم، شبکۀ رادیو تلویزیون بانو به هدف تشویق بیشتر زنان در کار رسانه‌ای در کنار سایر رسانه‌های کشور پا به عرصۀ وجود گذاشت.

اخبار و برنامه های سیاسی

رادیو تلویزیون بانو در هر ساعت سرویس های خبری حاوی اخبار افغانستان، منطقه و جهان به نشر میرساند. مدیریت خبر ما میکوشد تا در پهلوی سایر اخبار توجه ویژه را به پوشش رویداد های مربوط بانوان بیشتر بپردازد. تلویزیون بانو عضویت در خبرگذاری های مهم افغانستان و جهان داشته و از طریق آنها اخبار و تصاویر مربوط به رویداد ها عمومی را به بیننده گان ارایه میکند.

معلومات و آموزش

آموزش و معلومات عمومی یکی از حیاتی ترین بخش های توانمندسازی زنان و مادران است و این آموزش به تغییر اجتماعی و مزایای فراوانی برای تمام خانواده منجر می شود. داشتن یک مادر تحصیل کرده در کشورهای در حال توسعه مهمتر از همیشه است، زیرا اگر مادر به خوبی از تحصیل در تمام خانواده آموزش ببیند، فرزندانش مادر خود را به عنوان الگو برای زندگی خود خواهند دید. ما بر این باوریم که امروز تلویزیون بهترین روش برای ارائه محتوای آموزشی برای زنان است. با آموزش های آموزشی ما و محتوای زنان توانمند می شود

تفریح و سرگرمی

تلویزیون بانو با نشربرنامه های تفریحی به بیننده گان خود سرگرمی های نامحدود را ارائه می دهد. برنامه های های تفریحی ما شامل دوبله و نشر برنامه ها و سریال های خارجی از کشور های چون هندوستان، ترکیه و عربی و انگلیسی میباشد. همچنان برنامه های تفریحی تولید تلویزیون بانو شامل برنامه های صبح، نمایشگاه های شبانه، درام های افغانستان، نمایش های موسیقی و غیره مبیاشد..